İlksan Personel Alımı
Güncel Haberler Memur Alımı Son Dakika

İLKSAN Genel Müdürlüğü Personel Alımı

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü bir ilan yayımlayarak 2 personel alacağını belirtti. İlksan personel alımı ile ilgili detaylar ve başvuru şartları şu şekilde:

Personelde Aranan Şartlar:

Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
c) Daha önce kamu veya özel sektör tarafından yüz kızartıcı fiilleri nedeniyle disiplin cezası almamış, İş Kanununun da sayılan haller nedeniyle işten çıkarma cezası ile tecziye edilmemiş olmak,
d) Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,

Özel Şartlar
a) Adalet Meslek Yüksekokullarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yapılan inceleme ve soruşturma sonunda, personel olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
c) 2018 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 (Önlisans) puan türünden en az 75 puan almış olmak,
d) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak ve M.E.B onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersini almış olmak ve bu hususu resmi olarak belgelemek,
e) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve erkek olmak,
f) Tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

Başvuru İçin Gereken Belgeler:
a) KPSS Sınav Sonuç Belgesi
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
c) Özgeçmişi,
d) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Başvuru Sırasında Kurumca Onaylanacak Örneği (Posta ile gönderimlerde mülakat esnasında kuruma onaylatılabilir.)
e) Askerlik Durum Belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),
f) Adli Sicil Belgesi
g)İLKSAN iş talep formu

Başvuru Şekli ve Süresi:

Başvuru yapacak adaylar, İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr adresinde yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı bir şekilde istenilen belgeleri 15 Şubat 2019 günü saat 17:30 saatine kadar Demirkapı Sokak No:24 06340 Demirlibahçe-Mamak/ANKARA adresine şahsen teslim etmeli veya İadeli-Taahhütlü olarak posta ile başvurmalıdır.

Başvuru sonunda adayların Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) puanları genel müdürlüğümüz tarafından teyit edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmez. Ayrıca haklarında genel hükümlere uygun yasal işlem başlatılır.

Başvuru sürecinde eksik belge ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Ataması yapılmayan adayların evrakı, adayın talep etmesi halinde yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde adaya teslim edilir. Belirtilen süre sonrası yapılacak işlemler kabul edilmez.

Sonuçların Açıklanması:

Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra;KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar mülakata çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylardan 2 (İki) adayın asil olarak kazandığı ilan edilecektir.Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre atama yapılacaktır.Personel alımı ile ilgili tüm süreçler İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

İlksan özel kanunla kurulmuş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

İlksan Genel Müdürlüğü Başvuru Formu İçin Tıklayınız

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir